Albert Font desplega el seu talent i fantasia per parlar de L’hereu de la mort